Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Τζόγος υπό ασφυκτικό έλεγχο

Ατομική κάρτα παίκτη, φορολόγηση των ποσών και όρια στα πονταρίσματα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο.
Επιστρέφουν τα "φρουτάκια". Δείτε όλες τις αλλαγές

Ρυθμίσεις για τα γνωστά σε όλους μας "φρουτάκια" και τον διαδικτυακό τζόγο, περιλαμβάνει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο.
Τα" φρουτάκια" επιστρέφουν, καθώς θα εγκατασταθούν 30.000 μηχανήματα για τυχερά και ψυχαγωγικά παιχνίδια.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, για τα μηχανήματα θα προκηρυχθούν 4- 10 άδειες ευρείας κλίμακας μετά από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό, που θα αφορούν σε 25.000 μηχανήματα συνολικά (ίσος αριθμός μηχανημάτων ανά άδεια), καθώς και άδειες περιορισμένης κλίμακας (από 1 έως 5 μηχανήματα) για έως 5.000 επιπλέον μηχανήματα.
Για το διαδικτυακό στοίχημα, θα προκηρυχθούν 15- 20 άδειες, μετά από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό.
Το Δημόσιο προσδοκά έσοδα άνω του 1 δις. ευρώ σε διάστημα 2- 3 ετών, καθώς και επιπλέον έσοδα από το διαδικτυακό στοίχημα.
Το νομοσχέδιο, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή το συντομότερο δυνατόν, προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι το κόστος συμμετοχής στο παιχνίδι ή στο στοίχημα θα κυμαίνεται από 0,10- 5 ευρώ, ενώ τα κέρδη πρέπει να είναι υψηλά (προβλέπεται ελάχιστο όριο 80% επί των ποσών που παίζονται).
Τα κέρδη των παικτών θα φορολογούνται όπως αυτά από τα λαχεία. Το μέγιστο ποσό που μπορεί να χάσει ένας παίκτης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της συμμετοχής του στο παιχνίδι, ενώ θα υπάρχει και η ατομική κάρτα παίκτη, ώστε να παρακολουθούνται η ηλικία (οι ανήλικοι θα μπορούν να παίζουν μόνον ψυχαγωγικά παιχνίδια) και τα πονταρίσματα.
Σύμφωνα με την εισήγηση του υπουργείου Οικονομικών, γενικός στόχος είναι να μπουν κανόνες σε μια ουσιαστικά άναρχη και πλήρως απορυθμισμένη αγορά τεχνικών και τυχερών παιγνίων, που λειτουργεί εις βάρος των δημοσίων εσόδων και, κυρίως, του κοινωνικού συνόλου.
Οι βασικές προβλέψεις του νομοσχεδίου
Ίδρυση "Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων" (ΕΕΕΠ)
*Η ΕΕΕΠ θα παρακολουθεί την αγορά που ανοίγει και η οποία σταδιακά θα ενσωματώσει τις αρμοδιότητες όλων των υφιστάμενων εποπτικών αρχών.
*Η ΕΕΕΠ είναι ειδικευμένη αυτόνομη δημόσια υπηρεσία εποπτευόμενη από το υπουργείο Οικονομικών.
*Τα βασικά κείμενα διάρθρωσης και λειτουργίας της ΕΕΕΠ είναι ο Οργανισμός, ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων (ΚΔΕΠ) και ο Κώδικας Δεοντολογίας Παιγνίων (ΚΔΠ).
*Προβλέπονται οι τεχνικές απαιτήσεις και οι εξασφαλίσεις για την αποτελεσματική λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ) που προσδιορίζονται από τον ΚΔΕΝ, με στόχο την ηλεκτρονικής παρακολούθηση των παιγνίων σε πραγματικό χρόνο.
*Προσδιορίζεται ο τρόπος διανομής και απόδοσης των κερδών στους παίκτες, τα οποία πρέπει να καθορίζονται σε υψηλό γενικά ποσοστιαίο επίπεδο επί των ποσών που παίζονται (προβλέπεται ελάχιστο όριο 80%).
Κανόνες υπεύθυνου παιχνιδιού για την προστασία των παικτών και κυρίως των ανηλίκων
Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε τυχερά παίγνια. Οι ανήλικοι μπορούν να συμμετέχουν μόνο στα τεχνικά- ψυχαγωγικά παίγνια.
*Ορίζεται το κόστος συμμετοχής στο παίγνιο ή στο στοίχημα (από 0,10 ευρώ έως 5 ευρώ)
*Απαγορεύεται το μέγιστο ποσό που μπορεί να χάσει ένας παίκτης να υπερβαίνει το ποσό της συμμετοχής του στο παίγνιο.
*Προβλέπεται η ατομική κάρτα παίκτη, ώστε να παρακολουθούνται η ηλικία και οι χρηματορροές.
*Ορίζονται οι κανόνες απορρήτου για την προστασία των παικτών με εξαίρεση τις ελεγκτικές και φορολογικές αρχές.
*Προβλέπονται κυρώσεις για την παραβίαση των όρων συμμετοχής στην αγορά.
Κανόνες αδειοδότησης παιγνιομηχανών
*Προβλέπεται η προκήρυξη τεσσάρων έως δέκα αδειών ευρείας κλίμακας- μετά από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό που θα αφορούν σε 25.000 παιγνιομηχανήματα συνολικά (ίσος αριθμός μηχανημάτων ανά άδεια).
*Προβλέπεται έως 5.000 επιπλέον παιγνιομηχανήματα ότι μπορούν να λειτουργήσουν με άδειες περιορισμένης κλίμακας (από 1 έως 5 μηχανήματα).
*Ευρείας κλίμακας κάτοχοι άδειας μπορούν να είναι Α.Ε. με κατατεθειμένο κεφάλαιο τουλάχιστον 500.000 ευρώ με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
*Ορίζεται ότι στην προκήρυξη θα υπάρχει η τιμή εκκίνησης του τιμήματος της άδειας για τα τυχερά παίγνια. Αυτό θα καταβάλλεται 80% με την έκδοση της άδειας και το υπόλοιπο 20% σταδιακά σύμφωνα με την προκήρυξη.
*Προβλέπεται η ελεύθερη διάθεση τεχνικών- ψυχαγωγικών παιγνίων και διεξαγωγή τους μόνο σε αδειοδοτημένους χώρους.
Κανόνες και περιορισμοί παροχής υπηρεσιών διαδικτυακού στοιχήματος στην Ελλάδα
*Προβλέπεται η προκήρυξη 15 έως 50 αδειών μετά από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό
*Η ΕΕΕΠ, μέσω του ΚΔΕΠ, καθορίζει τις λεπτομέρειες του συστήματος αδειοδότησης και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατόχους άδειας.
*Η διάρκεια των αδειών είναι πενταετής.
*Οι ιστότοποι οφείλουν να έχουν ονομασία με κατάληξη .gr
Γενικές υποχρεώσεις αδειούχων, παρόχων και φορέων
*Προβλέπεται η φορολόγηση με διοικητικά τέλη εκκίνησης και λειτουργίας, συμμετοχή του δημοσίου επί του κύκλου εργασιών (6%), φόρος στα κέρδη των παικτών, όπως από τα λαχεία.
*Προβλέπονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε περιπτώσεις καταστρατήγησης των όρων του νόμου και της άδειας.
*Τέλος, στο σχέδιο νόμου προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων από ραδιοτηλεοπτικά μέσα και η αναθεώρηση του πλαισίου για το ιπποδρομιακό στοίχημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου