Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Καταργούνται οι κλιμακωτές χρεώσεις της ΔΕΗ


Μία σημαντική παράμετρο των αλλαγών στις χρεώσεις της ΔΕΗ, παρέλειψαν οι αρμόδιοι να ανακοινώσουν με τις πρόσφατες αυξήσεις που εγκρίθηκαν. Ο λόγος για την κατάργηση της κλιμακωτής χρέωσης, που ίσχυε μέχρι σήμερα για τους πελάτες που καταναλώνουν πάνω από 800 κιλοβατώρες. Δηλαδή μέχρι τώρα
κάποιος πελάτης με κατανάλωση πχ 2800 κιλοβατώρες, πλήρωνε χαμηλότερη χρέωση από 0 έως 800 κιλοβατώρες, αυξημένη από 800 έως 1600, άλλη χρέωση μεγαλύτερη για τις επόμενες 400 κιλοβατώρες και ακόμη μεγαλύτερη χρέωση για τις υπόλοιπες κιλοβατώρες. Πλέον με τα νέα τιμολόγια καταργείται η κλιμακωτή χρέωση και ο πελάτης χρεώνεται ανάλογα με την κατανάλωση που κάνει από την πρώτη κιλοβατώρα την ίδια τιμή που διαμορφώνεται όμως αρκετά χαμηλότερα σε σχέση με την ισχύουσα χρέωση. Έτσι το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που είχε ανακοινωθεί δηλαδή αυξήσεις από 2,2 έως 3,1% για τις καταναλώσεις άνω των 800 κιλοβατωρών και αύξηση 11,1% για τους καταναλωτές από 0 έως 800 κιλοβατώρες που δεν υπάγονται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.
Αναλυτικά οι νέες χρεώσεις ανά κιλοβατώρα και κατηγορία κατανάλωσης έχουν ως εξής:
-Για κατανάλωση από 0 - 800 κιλοβατώρες, 0,054 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
-Από 801 - 1000 kwh, 0,0686 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
-Από 1001 - 1200 kwh, 0,071 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
-Από 1201-1600 kwh, 0,0727 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
-Από 1601 - 2000 kwh, 0,0727 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
-Πάνω από 2001 kwh, 0,08174 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
Τα πάγια τα οποία μειώνονται διαμορφώνονται ως εξής:
1,52 ευρώ ανά τετράμηνο στις μονοφασικές παροχές για όλες τις κλίμακες κατανάλωσης (μέχρι τώρα κυμαίνονταν από 3 έως 46 ευρώ)
4,8 ευρώ στις τριφασικές με κατανάλωση 0 ως 800 κιλοβατώρες
9,2 ευρώ στις τριφασικές από 800 έως 1600 κιλοβατώρες
14 ευρώ στις τριφασικές από 1600 κιλοβατώρες (μέχρι τώρα κυμαίνονταν από 8 έως 64 ευρώ)
Για το νυχτερινό ρεύμα το πάγιο αυξάνεται σε 4 ευρώ (από 3,98) και η χρέωση της ενέργειας γίνεται 0,054 ευρώ ανά κιλοβατώρα, από 0,05279.
Στις χρεώσεις ΥΚΩ και Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής επιβάλλονται αυξήσεις
-ΥΚΩ
Από 0-800 kwh, 0,002 ευρώ ανά κιλοβατώρα (ως τώρα η χρέωση ήταν μηδενική)
Από 801-1600 kwh, 0,00528 ευρώ ανά κιλοβατώρα (έναντι 0,0101)
Από 1601-2000 kwh, 0,01137 (έναντι 0,0108)
Από 2001-3000 kwh, 0,03157 (έναντι 0,0192)
Από 3001 kwh και πάνω, 0,03608 (έναντι 0,0266)
-Δίκτυο μεταφοράς 0,00605 ευρώ ανά κιλοβατώρα (από 0,00524, αύξηση 15,4 %).
-Δίκτυο διανομής 0,0217 ευρώ ανά κιλοβατώρα (από 0,0189 αύξηση 14,8 %).
Όλες οι παραπάνω αλλαγές έχουν ως αποτέλεσμα τις παρακάτω αυξήσεις:
-Για κατανάλωση 0-800 kwh, αύξηση 11,1 %
-Από 801-1000 kwh αύξηση 3,1 %.
-Από 1001-1200 kwh, αύξηση 3,1 % επίσης.
-Από 1201-1600 kwh, αύξηση 2,7 %.
-Από 1601-2000 kwh, αύξηση 1,4 %.
-Από 2001-3000 kwh, αύξηση 2,2 %.
-Από 3000 kwh και πάνω, μείωση 8,5 %.
Και για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, μείωση 20 - 30 %.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου