Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση | Δωρεάν


Το ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ. προσφέρει:
  • Έξι (6) Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση 250 ωρών :
  1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για αποφοίτους Λυκείου)
  2. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για αποφοίτους Γυμνασίου)
  3. Οικονομία - Διοίκηση – Επιχειρήσεις (για αποφοίτους Λυκείου)
  4. Οικονομία - Διοίκηση – Επιχειρήσεις (για αποφοίτους Γυμνασίου)
  5. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (για αποφοίτους Λυκείου)
  6. Πολιτισμός, Τουρισμός, Περιφερειακή Ανάπτυξη (για αποφοίτους Λυκείου)

      Τα προγράμματα αυτά αφορούν αποφοίτους  Γυμνασίου ή Λυκείου ή Ανώτατης Εκπαίδευσης και οδηγούν στην απόκτηση «Πιστοποιητικού Διά Βίου Εκπαίδευσης».
      Κάθε πρόγραμμα αποτελείται από 5 διδακτικές ενότητες των 50 ωρών η κάθε μία. Η κάθε ενότητα διαρκεί 8 εβδομάδες (έχει υπολογιστεί ότι απαιτούνται περίπου 6 ώρες μελέτης ανά βδομάδα).
      
Στους παρακάτω Πίνακες φαίνονται οι θεματικές ενότητες και οι ώρες διδασκαλίας για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα.

Περισσότερα για τις ημερομηνίες των αιτήσεων από εδώ


thesecretrealtruth

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου