Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Πόλεµος για την Κυριακή


Αντίθετοι δηλώνουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και µερίδα εµπόρων
Κόντρες µεταξύ εµπόρων αλλά και εµπόρων µε εργαζοµένους προκαλούν οι προτάσεις της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου για αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς.
Σηµείο τριβής για µια ακόµη φορά φαίνεται να είναι τόσο οιαλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των εµπορικών καταστηµάτων που εξετάζει να εισηγηθεί η ΕΣΕΕ, όσο και το άνοιγµα των επιχειρήσεων τρεις Κυριακές τονχρόνο αντί για µία που ισχύει σήµερα.

Χθες η Οµοσπονδία ΕµπορικώνΣυλλόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος και Νήσων δήλωσε αντίθετη στις προτάσεις της ΕΣΕΕ, καταγγέλλοντας ότι «χωρίς να έχει συγκληθεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου, οι εκπρόσωποί της µεθοδεύουν την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας».Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για προσχηµατικές αιτιάσεις και καλεί τους εµπόρους όχι µόνονα δηλώσουν αντίθετοι στη λειτουργία των επιχειρήσεων επιπλέον Κυριακές, αλλά και να επιδιώξουν, στιςσυζητήσεις που θα γίνουν, την ανατροπή του ωραρίου που ισχύει σήµερα, όπως αυτό είχε αποφασιστεί το 2005.

Τι λένε οι εργαζόµενοι
Κατηγορηµατικά αντίθετοι σε ό,τιαφορά τη λειτουργία των καταστηµάτων την Κυριακή δηλώνουν και οιεκπρόσωποι των εργαζοµένων.

Η Οµοσπονδία ΙδιωτικώνΥπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) σε ανακοίνωσή της επισηµαίνειότι «τυχόν λειτουργία των καταστηµάτων έστω και λίγες Κυριακές τον χρόνο θα είναι καταστροφική για το εµπόριο και τους εργαζοµένους. Θα αποτελέσει (όπως έχει δείξει και ηεµπειρία άλλων χωρών)

την «κερκόπορτα» για τη γενικευµένη και χωρίς όρους απορρύθµιση του ωραρίου των καταστηµάτων σε όφελος των λίγων πολυεθνικών και των µεγάλων εµπορικών οµίλων και σε βάρος των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεωντου εµπορίου, που αποτελούν και τη συντριπτική πλειονότητα του κλάδου και της απασχόλησης».

Μάλιστα εκτιµά ότι η κυριακάτικη λειτουργία των καταστηµάτων θα οδηγήσει σε κλείσιµο των µικρών επιχειρήσεων και θα διαµορφώσει ολιγοπωλιακές καταστάσεις στην αγορά µε αύξηση των τιµών και του πληθωρισµού. Σηµειώνεται δε ότι σε κάθε περίπτωση η Οµοσπονδία µαζί µε τα σωµατεία-µέλη της και τουςεργαζοµένους «θα περιφρουρήσει την Κυριακή-αργία ενάντια στα σχέδια των µεγάλων πολυεθνικώνκαι των επιµέρους συµµάχων τους».

Πάντως, σήµερα στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης τα εµπορικά καταστήµατα λειτουργούν περισσότερες από µία Κυριακές τον χρόνο, φυσικά µε διαφορετικούςπεριορισµούς σε κάθε χώρα.

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ:
«Η λειτουργία των καταστηµάτων έστω και για λίγες Κυριακές τον χρόνο θα είναι καταστροφική για εµπόριο και εργαζοµένους»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου