Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Η ώρα της.. απόδειξης. Τι πρέπει να γνωρίζουμε


- Στο φάκελο μπορούμε να βάλουμε αποδείξεις από κοινόχρηστα, λογαριασμούς φυσικού αερίου, διόδια
- Καλό είναι να κάνουμε εμείς τις αποδείξεις ευανάγνωστες αλλιώς δεν θα μετρήσουν
- Ποιες αποδείξεις να μην κρατήσουμε, πόσο είναι το πέναλτι, πόσο είναι το μπόνους

Έρχεται η ώρα να ξεθάψουμε τις αποδείξεις που μαζέψαμε όλο το χρόνο για να εξασφαλίσουμε το αφορολόγητο. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας γιατί τα λάθη.. κοστίζουν. 

Για παράδειγμα, μέσα στις αποδείξεις που μπορούμε να προσκομίσουμε στην εφορία είναι και αυτές του φυσικού αερίου – όχι οι λοιποί λογαριασμοί των οργανισμών κοινής ωφέλειας. Επίσης αναγνωρίζονται οισυνδρομές καλωδιακής τηλεόρασης, εφημερίδων και περιοδικών,ασφάλιστρα οχημάτων, διόδια και κούριερ. Ακόμη το μερίδιο του φορολογούμενου από τα κοινόχρηστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξασφαλίσουμε το αφορολόγητο. 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ελευθεροτυπίας, πριν υποβάλουμε τις αποδείξεις πρέπει να πάρουμε ένα στυλό και να γράψουμε πάνω στους αριθμούς που έχουν σβηστεί. Αν οι απόδειξη δεν είναι ευανάγνωστη δεν θα ληφθεί υπόψη. 

Υπενθυμίζεται ότι αν έχουμε εισόδημα ως 6.000 ευρώ δεν χρειάζονται αποδείξεις. Για εισόδημα ως 12.000 ευρώ απαιτείται προσκόμιση αποδείξεων ίσως με το 10% του εισοδήματός μας. Πχ. για εισόδημα 7.000 ευρώ χρειάζονται αποδείξεις ύψους 700 ευρώ.

Αν το εισόδημα είναι πάνω από 12.000 ευρώ, για το επιπλέον εισόδημα χρειάζεται το 30% σε αποδείξεις. Για παράδειγμα αν έχουμε εισόδημα 15.000 ευρώ χρειάζονται αποδείξεις αξίας 600 ευρώ για τα πρώτα 12.000 και γαι τα υπόλοιπα 3.000 ευρώ αποδείξεις αξίας 900 ευρώ, δηλαδή συνολο 1.500 ευρώ.

Οι αποδείξεις υπολογίζονται με βάση το ατομικό, όχι το οικογενειακό εισόδημα. Καλό είναι επίσης να ξέρουμε πάντως ότι όταν ο ένας σύζυγος καλύπτει το αφορολόγητο, προβλέπεται και μεταφορά ποσού δαπανών από τον έναν σύζυγο στον άλλο. 

Οι αποδείξεις που μπορούμε να προσκομίσουμε είναι ως 12.000 ευρώ κατ΄ατομο και 24.000 ευρώ κατά οικογένεια. Μπορούμε να προσκομίσουμε και επιπλέον αποδείξεις ως 15.000 ευρώ κατ άτομο ή 30.000 ευρώ κατά οικογένεια ωστόσο πρέπει να προσέχουμε για να μην βρεθούμε στο τέλος αντιμέτωποι με απώλεια τεκμηρίου.

Μπόνους φόρου

Οι αποδείξεις για το μπόνους φόρου φτάνουν μέχρι τα 3.000 ευρώ κατ' άτομο καθώς καλύπτουν τη διαφορά του αφορολόγητου των 12.000 ευρώ και του ανώτατου ύψους αποδείξεων 15.000 ευρώ. Για παράδειγμα αν έχουμε εισόδημα 20.000 ευρώ απαιτούνται αποδείξεις αξίας 3.600 ευρώ για το αφορολόγητο. Αν θέλουμε να έχουμε και το μπόνους των 3.000 ευρώ προσκομίζουμε αποδείξεις συνολικής αξίας 6.600 ευρώ.

Οι πρόσθετες αποδείξεις 3.000 ευρώ το άτομο ή 6.000 ευρώ η οικογένεια μας δινει μπόνους ίσο με το 10% της αξίας των αποδείξεων. Για παράδειγμα αν προσκομίσουμε πρόσθετες αποδείξεις 2.000 ευρώ έχουμε έκπτωση φόρου 200 ευρώ.

Το πέναλτι

Αν δεν προσκομίσουμε τις αποδείξεις που απαιτούνται βάσει του εισοδήματος, τότε έχουμε πέναλτι. Η επιβάρυνση φτάνει στο 10% του ποσού των δαπανών που υπολείπονται. Για παράδειγμα αν έχουμε εισόδημα 20.000 ευρώ χρειαζόμαστε αποδείξεις 3.600 ευρώ. Αν προσκομίσουμε μόνο 1.600 ευρώ τότε για τα υπόλοιπα 2.000 ευρώ θα επιβαρυνθουμε με πρόσθετο φόρο 200 ευρώ.

Καθαρά..

Οι αποδείξεις γίνονται δεκτές μόνο αν φαίνεται καθαρά η επωνυμία της επιχείρησης, ο ΑΦΜ της επιχείρησης, η ημερομηνία έκδοσης και το τελικό ποσό. Αν αυτά δεν φαίνονται πρέπει να παρουμε στυλό και να τα συμπληρώσουμε. 

Ποιες μετρούν

Ανανγωρίζονται όλες οι αποδείξεις αγοράς αγαθών και υπηρεσιών. Αναγνωρίζονται ακόμη και αποδείξεις από παροχή υπηρεσιών όπωςΕΛΤΑ, κούριερ, συνδρομές καλωδιακής τηλεόρασης, εφημερίδωνκαι περιοδικών, ασφάλιστρα οχημάτων. Ακόμη το μερίδιο του φορολογούμενου από τα κοινόχρηστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξασφαλίσουμε το αφορολόγητο.Ωστοσο από αυτές εξαιρούνται δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση και ηλεκτροδότηση. 

Επίσης μετρούν οι αποδείξεις από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτουν - αν ωστόσο δεν πρόκειται για γονική δωρεά. Επίσης συμπεριλαμβάνονται οι αποδείξεις από το φυσικό αέριοκαι το πετρέλαιο θέρμανσης.

Ποιες δεν μετρούν

Δεν εκπίπτουν δαπάνες οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, εισιτήρια ΜΜΜ κ.λ.π.), αγορά λαχείων, τυχερά παιχνίδια, είσοδοςσε καζίνο. Δεν λαμβάνονται υπόψη δαπάνες για απόκτηση περιουσιασκών στοιχείων όπως αγορά ή μίσθωση ακινήτου, σκαφών αναψυχής, αυτοκινήτων, διτρόχων κ.α. Οχημάτων, ανέγερση ακινήτου, τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείου κ.α.

Δεν προσκομίζουμε αποδείξεις που προκύπτουν μισθωμένα ακίνητα, όπως ασφάλιστρα πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, δαπάνες σε δικηγόρους για επίλυση διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών κ.α. Δεν θα προσκομίσουμε αποδείξεις από δαπάνες που εκπίπτουν όπως ιατρικά έξοδα, φροντιστήρια, τόκους στεγαστικών δανείων, αμοιβές δικηγόρων κ.α.

Στον φάκελο που θα τοποθετήσουμε τις αποδείξεις πρέπει να αναγράφεται ονοματεπώνυμο, το ΑΦΜ μας, τον αριθμό των αποδείξεων και το συνολικό ποσό που περιλαμβάνουν.

Καλό είναι να κρατάμε τις αποδείξεις ακόμη και αν τις υποβάλλουμε ηλεκτρονικά γιατί μπορεί να μας ζητηθούν. 

Το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ διατηρείται χωρίς αποδείξεις για δημοσίους υπαλλήλους του εξωτερικού, υπαλλήλους του ΥΠΕΞ, του ΕΟΤ, στρατιωτικούς, υπαλλήλους του ΕΒΕΑ, του Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων γεωργικών Συνεταιρισμών που υπηρετούν στις Βρυξέλλες κ.α. Επίσης για όσους διαμένουν σε οίκους ευγηρίας,φυλακισμένους και κατοίκους κρατών ΕΕ που αποκτούν στην Ελλάδα πάνω από το 90% του εισοδήματός τους. 

newsit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου